Skip to main content

Ekonomická a administrativní správa

pro SVJ a majitele nemovitostí

Ekonomická  a administrativní správa pro SVJ

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví SVJ v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., v platném znění.

V souladu s účetními a daňovými předpisy uspořádat a zajistit veškeré účetní doklady a podklady operativní evidence dokládající úplnost a průkaznost účetnictví a výkaznictví, které budou po uzavření účetnictví za daný kalendářní rok předány příkazci k jeho vlastní archivaci. V průběhu účetního období umožnit příkazci nahlédnutí do účetních a jiných dokladů a kontrolu jejich originálů.

Příprava odvodů pojistného, daní a vyúčtování daní členů statutárních orgánů, zaměstnanců, vedení měsíční mzdové agendy členů výboru nebo pověřeného vlastníka – 100 Kč/ bez DPH/ (1 mzda) – není zahrnuto v ceně celkem za měsíc.

Vyúčtování předchozích období, popř. též rekonstrukce účetní dokumentace, budou příkazníkem v případě potřeby provedeny na základě samostatné objednávky příkazce, cena bude stanovena dohodou na základě ceny obvyklé.

Běžné účetní poradenství a vysvětlení účetních postupů

Zastupování Klienta při kontrolách ČSSZ a ZP je zpoplatněno hodinovou sazbou účetní.


Předpisy záloh


Ostatní administrativa

Zaujaly vás naše služby?

Kontaktujte nás:

info@spravkyne.cz
+420 604 35 46 20