Skip to main content

Ceník

ceník nabízených služeb pro SVJ a vlastníky nemovitostí

Ceník služeb

je stanovena individuálně po dohodě s Klientem – již od 75Kč/bytovou jednotku. Cenovou nabídku dle Vašeho individuálního výběru služeb Vám vypracujeme obratem po vyplnění poptávky na našich webových stránkách. Naše služby nabízíme na území celé ČR.

nad rámec služeb zahrnutých v paušální měsíční platbě činí 350,-Kč za každou započatou hodinu. V případě práce mimo kancelář je účtováno dopravné a ztráta za promeškaný čas jednorázovým poplatkem 250,- Kč.

Služby technika nabízíme pouze na území Brna a Prahy. Nad rámec služeb zahrnutých v paušální měsíční platbě činí 350,-Kč za každou započatou hodinu. V případě práce mimo kancelář je účtováno dopravné a ztráta za promeškaný čas jednorázovým poplatkem 250,- Kč.

pokud není zahrnuto v paušální měsíční platbě, činí bez ohledu na frekvenci vyplácení odměn:

  • na základě pracovní smlouvy 100,-Kč/osobu/měsíc
  • na základě dohod konaných mimo pracovní poměr 100,-Kč/osobu/měsíc
  • na základě výkonu funkce 100,-Kč/osobu/měsíc

Zpracování mzdové agendy zahrnuje přihlášky a odhlášky jak SVJ, tak jednotlivých členů k soc. pojištění a zdravotnímu pojištění, měsíční vytvoření a zasílání přehledů o příjmech na zdravotní pojišťovny a na ČSSZ, měsíční vyhotovení a zaslání příkazu k úhradě, komunikaci s úřady, vyhotovení ročního přehledu o příjmech, přihláška a vyúčtování srážkové a zálohové daně a zpracování evidenčního listu důchodového zabezpečení. Zastupování Klienta při kontrolách ČSSZ a ZP je zpoplatněno hodinovou sazbou účetní.

Klientům, kterým poskytujeme správu nemovitosti, mají po celou dobu správy přístup na své „podstránky www“ zdarma.

Cena za zpracování a odeslání upomínky (dopisu)

  • elektronická upomínka 1x měsíčně zdarma
  • upomínka formou obyčejného dopisu 35,-Kč/ks
  • upomínka formou doporučeného dopisu 65,-Kč/ks
  • upomínka formou doporučeného dopisu s dodejkou 75,-Kč/ks
  • ceny za zpracování upomínek budou ve vyúčtování naúčtovány konkrétnímu dlužníkovi

činí 2000,-Kč. Cena platí za předpokladu dodání všech potřebných podkladů v řádném stavu a povinnosti podat daňové přiznání.

Cena za vystavení duplikátu vyúčtování služeb, potvrzení bezdlužnosti apod. činí 124,-Kč bez DPH (150,-Kč včetně DPH).

základní sazba obsahuje tyto služby: prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence, případné vlastní vedení shromáždění:

 

Základní sazba od 1500,-Kč
Každá další započatá hodina500,-Kč
Zpracování zápisu (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence)800,-Kč
+ každá další započatá hodina300,-Kč
Zajištění kontroly účasti na shromáždění předem300,-Kč
Rozeslání pozvánky poštou10,- Kč/dopis + poštovné
Zajištění notáředle tarifu notáře

Zaujaly vás naše služby?

Kontaktujte nás:

info@spravkyne.cz
+420 604 35 46 20